Herroepingsrecht

Je hebt het recht ons te melden dat je afziet van jouw aankoop en kan deze retour zenden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Na aanvaarding van jouw retour betalen wij de aankoop terug, verminderd met de retourkost.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons, Qelvin BVBA, Schermershoek 61, 1730 Mollem, 0472 10 66 60, qelvinbvba@gmail.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Als het artikel niet meer verkoopbaar is omdat je het gebruikt hebt, zal het artikel volledig worden aangerekend.

Ook voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • gemonteerde, gebruikte, vuile, beschadigde en onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking geopend (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden

Meer info over het herroepingsrecht vind je hier

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.